4:e Internationella Litografisymposiet 27 juli-
10 augusti 2002 i Tidaholm.

Inbjudan och anmälningsblanketter:

 

Inbjudan till konstnärer och verkstäder/institutioner
Som framgår av programmet kommer det 4:e Internationella Litografisymposiet att
omfatta utställningar, debatter, föredrag, workshops etc. till vilka Ni naturligtvis är
mycket välkomna. Ni inbjuds härmed att delta i utställningen genom att sända 
högst 3 blad. Verkstäder/institutioner inbjuds att delta med högst 10 blad. 
Bladen kan vara utförda i valfri litografisk teknik eller blandteknik.

Katalog
Nytt för i år är att vi kommer att publicera en katalog som trycks i 4:färg med bilder
på konstverken. Ett blad av varje konstnär, två blad från varje verkstad. Vilket/vilka
blad som ska vara med i katalogen bestämmer ni själva genom att sända oss dia
eller vanligt foto, se info nedan.

Avgifter och villkor
Anmälningsavgiften 350 kr/person inkluderar medverkan i utställning och i katalog
med 1 blad, plus returskick. Anmälningsavgift verkstad/institution 450 kr inkluderar
medverkan i utställning och i katalog med 2 blad, plus returskick. Varje utställare
erhåller en katalog, verkstad/institution erhåller 2 kataloger.

Litografierna skall vara monterade i passepartout eller på bakstycke (vit) som kommer
att häftas fast på utställningsskärmar. Bladen exponeras utan glas. Uppmärkning av
resp. blad se utställningstalong.

Vår försäljningsprovision är 30%. Alla kommer att medverka med minst ett blad
i utställningen.

Försäkring
Vi försäkrar bladen under utställningen och under returtransporten.

Kataloginformation
Sänd oss ett DIA eller foto på bladet/bladen som skall medverka på utställningen
och märk ut vad som är upp och ned på bilden och vad som är fram och bak på DIA:n.

Anmälningsblankett, kopia på inbetalningskvitto samt DIA/foto skall vara
på Litografiska verkstaden senast 15 april 2002 och bladen senast 15 maj 2002.

Ladda ner inbjudan och blanketter här!

Inbjudan och blanketter (pdf)

För ytterligare information 
Konstlitografiska verkstaden
Vulcanön, 522 34 Tidaholm
Tel: 0502-14334
Fax: 0502-12485
E-post: lito@helliden.fhsk.se

 

 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm