Litografiska Akademins logotyp.

Rapport 4:e Internationella Litografisymposiet
i Tidaholm.

Fredag 2 augusti

 

Grafik i Berlin och franska stenar
Konsttryckare Jürgen Prasse som tillsammans med sin
kollega Klaus Büscher driver den välkända tryckverk-
staden Taborpresse i Berlin berättade om situationen
för grafisk konst i Tyskland. Jürgen visade bilder från
Taborpresse och beskrev verksamheten. Avslutnings-
vis visade Jürgen en video från stenbrotten i södra
Frankrike varifrån den bästa litografiska stenen kommer.
Videon beskrev också verkstaden Pousse-Callio i Frankrike som för närvarande hotas av nedläggning
sedan dess grundare och ägare sorgligt avlidit.

Ett amerikanskt perspektiv
Konstnär William Haberman från USA berättade om sin omfattande grafiska verksamhet på olika verkstäder
i USA. William som sedan några år bor i Sverige visade
också med diabilder prov på blad som framställts vid
Rutgers University i New Jersey. Han flaggade slutligen
för den stora konferens om litografisk konst som kommer
att hållas i USA 2004.

Ett ryskt perspektiv
Konstnär Olga Beloousslova som är lärare vid Konst-
akademin i St. Petersburg berättade om situationen
för den grafiska konsten i Ryssland med tyngdpunkt
på St. Petersburg. Olga har haft goda kontakter med
Konsthögskolan i Stockholm och med hjälp av två
gästlärare därifrån har man byggt upp ett litografi-
kunnande vid Akademin. En gammal god kunskap i
tekniken finns sedan gammalt i Ryssland men tryckarna
är gamla och återväxten är dålig. Resultatet är att verk-
städer försvunnit. På senare tid har dock studenter
startat en ny verkstad och genom den har intresset
för konstformen ökat. Verkstaden driver en mycket
utåtriktad verksamhet med både galleri och barn-
verksamhet. Man är mycket intresserad av utbyte
med andra verkstäder.

Workshops
Den tyske konstnären Dieter Haase från Berlin demon-
strerade i en välbesökt workshop sin asfalt-skrapteknik.
Metoden utgår från en täckande asfaltsyta i vilken
motivet sedan graveras fram. Bäst reslutat uppnår man
enligt Dieter med en egenhändigt tillverkad asfalt;
1 del asfaltspulver och 4 delar terpentin som kokas
i 4 timmar.

I en efterföljande workshop visade konstnär William
Haberman från USA exempel på sina arbetsmetoder.
Mycket av den nya tekniska kunskapen inom litografins
sfär har sitt ursprung i den experimenterande verksam-
het som bedrivits i USA, inte minst vid Tamarind-
institutet i New Mexica. Vid detta institut, knutet till
New Mexico-universitetet, bedriver man vad som för-
modligen är världens mest avancerade utbildning för
litografiska tryckare. William som är utbildad bl.a vid
Tamarind hade naturligtvis en stor kunskapsbank att
ösa ur.

Agatha Christie från Berlin
På fredagskvällen framträdde den tyska skådespel-
erskan Nicole Haase från Berlin med två texter av
Agatha Christie. Texterna som hade ett överraskande
innehåll för den som känner Agatha Christie enbart
som deckarförfattare, togs emot med stort jubel
av publiken.

Fredagen var också avslutningskväll för den mycket
uppskattade pub som symposiedeltagarna haft till-
gång till under symposiets första vecka.

 

 

Åter till rapportmenyn.

 

 


Dieter Haase demonstrerar vid tryckpressen.


Nicole Haase läser Agatha Christie.

 

 

 

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm