Litografiska Akademins logotyp.

Rapport 4:e Internationella Litografisymposiet
i Tidaholm.

Måndag 29 juli

 

Japanskt papper
Dagen startade med att konstnär Jordi Arkö på ett
mycket engagerande sätt berättade om japanskt
papper. Jordi som har egna erfarenheter från Japan
beskrev de olika papperssorterna, deras speciella
kvaliteter och den komplicerade tillverkningsprocessen.
Jordi hade också med sig ett rikt utbud av japanska
papper som deltagarna kunde skärskåda.

Nätverk
Konstnär Jim Berggren talade därefter om ett nätverks-
projekt. Tankarna omkring detta nätverk för den grafiska
konsten uppstod under den Nordiska Grafikunionens
seminarium år 2001. Mötet resulterade i den s.k
Voxenäs-förklaringen. Förklaringen slår fast behovet
av att knyta ihop ett nätverk i syfte att:

1. Säkra de traditionella konstlitografiska kunskaperna
    och metoderna.

2. Samla och utveckla verktygen både hantverks-
    mässigt och uttrycksmässigt.

3. Utveckla mötet mellan traditionell konstgrafik och 
    digital teknik.

Arbetet med nätverksbyggandet bör ske dels i konst-
närernas egna studior och verkstäder, dels på inter-
net och slutligen vid tillfälligt upprättade mötesplatser,
ex. seminarier, kurser, symposier. Nätverket bör ha en
europeisk dimension och verka för vidareutbildning och
utveckling på konstgrafikens område.

EU:s Erasmusprogram erbjuder möjligheter till
finansiellt stöd för ett nätverksbyggande av detta slag.
Det är viktigt inför en ansökan om stöd hos EU att så
många konstnärer liksom konstnärsorganisationer som
möjligt visar sitt stöd för detta nätverksbyggande. För
intresseanmälan och mer information om nätverket
går det bra att kontakta Jim Berggren via e-post:
jim.berggren@telia.com

Ljublijanabiennalen
Chefen för International Art Center i Ljublijana och 
tillika chefen för Ljublijanabiennalen, Lilijana Stepanic,
höll ett föredrag om Ljublijanabiennalen och visade
diabilder från både den senaste och tidigare biennaler.
Ljublijanabiennalen är idag det kanske största och mest
betydelsefulla forumet för grafisk samtidskonst.
Föredraget speglade på ett utmärkt sätt var den grafiska
konsten står idag.

Workshop
Efter lunch höll konstnär Jim Berggren en workshop
med rubriken "Tryckformsbehandling i datorn".
Workshopen hölls på Grafiska verkstaden och visade 
på metoder att omvandla datorgenererade bilder
till litografiska tryck.

Åter till rapportmenyn.

 

 


Jim Berggren workshoppar.

 

 

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm