Litografiska Akademins logotyp.

Rapport 4:e Internationella Litografisymposiet
i Tidaholm.

Torsdag 1 augusti

 

Grafik i Polen
Torsdagen inleddes med ett föredrag och diabildsvisning
av Pawel Frackiewicz som är lärare vid Konsthögskolan
i Wroclaw, Polen. Kvalitén på den polska grafiken är
genomgående mycket hög. Den konstnärliga utbildning-
en är koncentrerad till akademierna. Det är också vid
akademiernas verkstäder som mycket av produktionen
sker. Utrymmet för kommersiella verkstäder är mycket
litet. Detta innebär också att det är svårt för konst-
tryckare att hitta arbete i Polen. Pawel visade bilder
från verkstaden i Wroclaw och exempel på grafik
framställd där.

Ett grafikprojekt i Nicaragua
Den finska konstnären Anu Tuomisaari berättade om och
visade bilder från ett grafikprojekt i Nicaragua. Projektet
syftar till att bygga upp en litografiverkstad med ut-
bildning i Nicaragua för att därigenom stärka konst-
närernas möjligheter i landet. Finansieringen sker med
pengar från Tyskland och från finska grafikkollektiv.
Projektet som leddes av Anu och en tysk konstnär
började från noll. Med endast tre litostenar började man
bygga upp verksamheten. Svårigheterna var naturligtvis
många. Eleverna måste hela tiden arbeta för att skaffa
mat, material etc. Värmen gjorde att färgen smälte på
stenen. Man måste tillverka färg själv av de råvaror
som finns tillgängliga. Plåtar korneras med stålull.
Marknaden för grafisk konst är ännu liten i Nicaragua.
Endast i huvudstaden Managua finns det möjligheter
att få avsättning för bladen. Hjälp till verksamheten
har fortsatt att komma från Tyskland och Finland
men behovet är stort och man tar tacksamt emot
alla former av bidrag liksom professionell hjälp från
kollegor runt om i världen.

Digital konst/litografisk dokumentation
Konstnären Lars Vipsjö från Sverige berättade om sitt
konstnärliga arbete som målare, grafiker och användare
av digitala medier. Lars talade om de möjligheter de
nya digitala teknikerna öppnar för det konstnärliga
arbetet. Net Art, konst på internet, ger konstnären
möjlighet att nå rakt in i hemmen. Nätkonsten öppnar
också oanade möjligheter till interaktiva uttrycks-
former. Den datorgenererade bilden har dessutom 
enligt Lars sin naturliga fortsättning som pappersbild
just genom en koppling till det litografiska trycket.

Nätverk
Konstnär Per Erik Johansson från konstnärernas
kollektivverkstad i Stockholm berättade om arbetet
med att bygga upp ett webbaserat nätverk för konst-
närer. Nätverket är tänkt att binda samman både
institutioner och enskilda konstnärer. Nätverket skall
informera om möten och seminarier och det ska också
fungera som ett nätbaserat galleri. Nätverket kan också
användas av enskilda konstnärer för att t.ex hitta billigt
material i andra länder. Genom stor tillgänglighet
och slagkraft hoppas man att nätverket skall kunna
arbeta offensivt för konstnärerna och också kunna
fungera som debattforum. Nätverket finns under
adressen: www.artstudiosnet.org.

Workshop
Torsdagens workshop hölls av Bo Jemseby och Karl-Åke
Nyström. Bo Jemseby har utvecklat en egen metod för
fotografisk överföring av bilder till tryck. Genom an-
vändning av speciella raster bibehåller metoden på ett
helt unikt sätt en mycket stor del av tonomfånget.
Metoden går vanligen under namnet Jemsebymetoden.
Bo har under de senaste 15 åren utvecklat metoden
ytterligare i samarbete med konstnär Karl-Åke Nyström.
Karl-Åke startade hela den konstlitografiska verksam-
heten i Tidaholm och är en av de på litografiområdet
kunnigaste konstnärer som finns i Sverige idag.

 

Åter till rapportmenyn.

 

 

Karl-Åke Nyström demonsterar Jemsebymetoden. Foto: Mikael Käll.
Karl-Åke Nyström demonstrerar Jemseby-
metoden under överseende av Bo Jemseby.

 

 

 

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm