Kollektivverkstaden

Kollektivverkstadens historia:


  Konstlitografiska kollektivverkstaden startade 
sin verksamhet 1958. Initiativtagare var konst-
nären Karl-Åke Nyström. Karl-Åke arbetade i 
ungdomen i tecknarateljén på Vulcans Tänd-
sticksfabriks litografiska tryckeri. Här skaffade 
han sig kunskap om och insikt i det litografiska 
tryckets konstnärliga möjligheter. 

Efter sin konstnärliga utbildning på Slöjd-
föreningens skola i Göteborg återvände Karl-
Åke till Tidaholm just vid den tid då tryckeriet 
på tändsticksfabriken höll på att avvecklas. 
Han lyckades rädda en del utrustning från 
fabrikens tryckeri och med denna grund start-
ade han en konstnärlig tryckverksamhet i sin 
egen ateljé. Tillsammans med likasinnade 
bildade Karl-Åke en konstnärsförening vid 
namn ”Labyrinten” som 1958 startade kollektiv-
verkstaden.

Kollektivverkstaden fanns till att börja med 
i Karl-Åkes egen ateljé som byggts ut och 
omfattade både verkstad och visningshall 
för konst.

I början av 1960-talet inledde Karl-Åke och 
”Labyrinten” ett samarbete med Hellidens 
folkhögskola. Skolans estetelever erbjöds 
kurser i litografisk bildframställning i ”Laby-
rintens” verkstad. Under samma tid hölls 
också en rad kurser för yrkesverksamma 
konstnärer i AMS regi. 

Denna kusrverksamhet ledde fram till tanken 
på att, i samarbete med Hellidens folkhög-
skola, starta en grafikskola på helårsbasis 
i kollektivverkstadens lokaler. En förutsättning 
för detta var dock att verkstaden fick större 
och mer ändamålsenliga lokaler.

Tillfälligheternas spel gjorde att Vulcans 
gamla ritkontors byggnad, som motsvarade 
behoven, stod ledig i början av 1980-talet. 
Efter en del förhandlingar fick Hellidens folk-
högskola i samarbete med Karl-Åke överta 
lokalerna och utrustningen från ”Labyrinten” 
flyttades dit.

Kombinationen av folkbildning, Hellidens
Grafikskola, och kollektivverkstad för yrkes-
aktiva konstnärer i samma lokaler visade sig 
vara lyckosam. Både kollektivverkstad och 
Grafikskola fick möjligheter att växa. Under 
1980- och 90-talet utökades utrustningen i 
verkstaden så att den i dag är den mest väl-
utrustade verkstaden för konstlitografisk bild-
framställning i Skandinavien. 

Verkstaden har dessutom inkorporerat ytter-
ligare två av Vulcans gamla byggnader i sin 
verksamhet; ”fosforladan” där den stora plan-
trycks-offsetmaskinen står och ”tvättstugan” 
där verkstaden har gästbostäder och sin hand- pappersverkstad.

 

Till början av dokumentet.

 


Kollektivverkstaden grundas, längst till
vänster Karl-Åke Nyström.

Karl-Åke Nyströms ateljé.
Kollektivverkstaden de första åren;
i Karl-Åke Nyströms ateljé.

Karl-Åke Nyström vid pressen.
Karl-Åke Nyström vid verkstadens
första press.

Tom Johansson vid kornermaskinen.
Tom Johansson vid korneringsmaskinen.

 

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm.