Litografiska Akademins logotype.

Åter till huvudmenyn.

Kollektivverkstaden
  Litografisk tryckeriverksamhet i Tidaholm räknar 
sina anor tillbaka till 1897. Då startade Vulcans tändsticksfabrik sin litografiska anstalt för fram-
ställning av tändsticksetiketter.

Etiketterna blev snabbt ett välkänt varumärke 
som gjorde Tidaholm känt över stora delar av 
världen. I slutet av 1950-talet upphörde tryck-
eriets verksamhet men delar av utrustningen 
övertogs av en entusiastisk konstnär, Karl-Åke 
Nyström.

Karl-Åke fortsatte den litografiska bildfram-
ställningen, men nu i helt konstnärlig in-
riktning. Verksamheten skedde till en början 
i Karl-Åkes egen ateljé. Här bildades också kollektivverkstaden.

Så kom det sig att litografin i Tidaholm 
egentligen aldrig dog utan istället gled över 
i en konstnärlig produktion.

1982 innebar en vändpunkt. Verksamheten 
flyttades tillbaka till tändsticksfabrikens nu 
övergivna lokaler. Kollektivverkstaden, till-
sammans med Hellidens Grafikskola flyttade 
med stöd av Tidaholms kommun in i ett av 
fabrikens gamla vackra tegelhus på Vulcanön.

Kollektivverkstaden har i dag över hundra 
medlemmar från olika delar av Sverige och 
också från utlandet. Verkstaden är utan 
tvekan den mest välutrustade kollektivverk-
staden för konstnärlig litografisk bildfram-
ställning i Skandinavien. Här finns 7 st. över-
tryckspressar för litografiskt handtryck, en 
snällpress, två små och en stor plantrycks 
offsetpress. Den stora pressen har en tryckyta 
på 90 x 135 cm. Verkstaden innhåller också 
en koppargrafisk avdelning och pressar för 
högtryck.

Kollektivverkstaden driver en omfattande kurs-
verksamhet både för konstnärer och en in-
tresserad allmänhet. I samarbete med Hellidens 
folkhögskola driver man också Hellidens grafik-
skola, en heltidsutbildning för konststuderande 
upp till 3 år.

Till kollektivverkstaden finns en gästbostad för 
medlemmar och besökande konstnärer. Gäst-
bostaden ligger i pappersverkstadens ovan-
våning. Kollektivverkstaden tar också gärna 
emot studiebesök.

Adress: Litografiska Kollektivverkstaden
Vulcanön
522 34 Tidaholm
Tel: 0502-14334, 12606
Fax: 0502-12485
E-post: lito@helliden.fhsk.se

 

Uppåtpil Till början av dokumentet

 

Grafiska verkstaden vid Tidan.
Konstgrafiska verkstaden vid Tidan.

Konstnärer och tryckare samarbetar.
Konstnär och tryckare samarbetar.

Grafiska verkstaden på Vulcanön.
Konstgrafiska verkstaden.

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm