Åter till Huvudmenyn.

Hellidens grafikskola

Elevmapp 2006. Läs mer om Grafikskolans elevmapp här! 

   

Grafikskolan, som drivs av Hellidens Folkhög-
skola, ligger i samma lokaler som Kollektiv-
verkstaden på Vulcanön i Tidaholms centrum. 

Skolan, som är ett- eller tvåårig med möjlighet 
till ett tredje påbyggnadsår, är inriktad på att 
utveckla konstnärskap i de litografiska 
teknikerna.

Skolan vill stimulera till experimentellt arbete.
Måleri och teckning är väsentliga delar av
undervisningen.

Skolan är mycket välutrustad med ett stort
antal pressar, stora arbetslokaler och stor
målarateljé. Undervisningen omfattar inte
bara litografi utan också koppargrafik, trä-
och linoleumsnitt.

I anslutning till grafikskolan finns en hand-
pappersverkstad där eleverna har möjlighet
att tillverka sitt eget papper. Man kan också
arbeta fritt med paper art.

Förutom de grafiska teknikerna, med tonvikt
på litografi, ingår måleri, teckning, handpap-
perstillverkning, konsthistoria och samhälls-
studier i undervisningen.

Ämnet litografi handlar främst om det lito-
grafiska handtrycket från sten och plåt, men
även foto och databaserade metoder används.
I teckning och måleri ingår bl.a. modellstudier,
färgteori och bildanalys.

Grafikskolan har varje år väletablerade konst-
närer som gästlärare i både måleri och grafik.
I kursen ingår också ett antal längre och kortare
studie- och arbetsresor. Inslaget av resor och
gästlärare syftar till att bredda kunskapen om
svensk och internationell konst samt att ge
inspiration till eget skapande. Grafikskolan har
även ett brett internationellt kontaktnät och har
under åren haft elevutbyten med ett flertal konst-
högskolor i Europa.

Adress: Hellidens Grafikskola
Helliden
522 94 Tidaholm
Tel: 0502-17800, 14334, 12606
Fax.: 0502-17801
E-post: lito@helliden.fhsk.se

Ansökningshandlingar rekvireras från:
Hellidens Folkhögskola
Helliden
522 94 Tidaholm
Tel: 0502-17800
Fax: 0502-17801
E-post: helliden@helliden.fhsk.se

Du kan också ladda ner ansöknings-
handlingar i pdf-format (125 K) som
öppnas i Acrobat Reader:

Klicka här för ansökningshandlingar!

 

Uppåtpil Till början av dokumentet.

 

 

Elev på Grafikskolan vid hand-offsetpress.
Vid hand-offsetpressen.
Foto: Åke Rosén

Från målarateljén.
I målarsalen.
Foto: Åke Rosén


Lektion vid stentryckspressen.
Lektion vid stentryckspressen.
Foto: Åke Rosén


Från målarateljén.
Foto: Åke Rosén


Lektion vid stentryckspressen.
Foto: Åke Rosén

 
 
 
 
 
 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm