Åter till Huvudmenyn.

Grafikskolans elevmapp 2005.

Varje år ger 2:a-årseleverna vid grafikskolan ut en mapp med litografier. Intäkterna från den här 
mappen går till en studieresa för grafikskolans alla elever i syfte att besöka intressanta och 
aktuella konstutställningar. 

Bilderna är tryckta på 225 g Daumier i format 39x31,5 cm. Priset är 1200:-/mapp + frakt.
Mappen kan skickas för påseende efter överenskommelse. Kontakta oss på Konstlitografiska 
verkstaden i Tidaholm: Tele: 0502-143 34 / 126 06. E-post:lito@helliden.fhsk.se

Årets grafikmapp innehåller litografier av Sylvia Doverfors, Krister Klässman,
Thomas Hägg och Mia Hedberg.

 

 

"Bornholm". Sylvia Doverfors.

 


"Förlist båt". Krister Klässman.

Utan titel. Thomas Hägg.


Utan titel. Mia Hedberg.


 

 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600.