Åter till Huvudmenyn.

Konstalmanacka 2004

Gerhard Nordström
Född:
 1925


Utbildning
1940-42 Skånska Målarskolan, Malmö
1943-49 konstakademien, Stockholm

Separatutställningar ( i urval )
1950 SDS-hallen, Malmö
1953 Malmö Museum
1960, -66 Grafik, Lilla Konstsalongen, Malmö
1968 Svea Galleriet, Stockholm
1972 Galleri Doktor Glas, Stockholm
1973 Malmö Museum
1974, -76 Galleri Doktor Glas
1974 Kunstnerernas Hus, Oslo
1984 Tomelilla Konsthall
1987, -91 Österlengallerierna
1994 Galleri Estetica, Malmö
1994 Lunds konsthall

Samlingutställningar ( i urval )
1964 utställningar i Grafiska Sällskapets regi
inom och utomlands samt Nordiska Grafikuniounen
Utställningar i Skandinavien, Sydamerika, Moskva,
Västtyskland, Island, Milano och New York

Representerad
Nationalmuseum
Moderna Museet, Stockholm
Konstmuseet, Malmö
Konstmuseet, Lund Konstmuseet.


 


 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600.