Åter till Huvudmenyn.

Konstalmanacka 2002

Anders Widoff
Född:
1953 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Professor på Institutionen för Konst, Konstfack, Stockholm.


Utbildning:
1975-76: Valands Konsthögskola, Göteborg
1976-77: Konsthögskolan, Stockholm

Separatutställningar i urval:
1991: Wiener Secession, Wien
1993: "Alla namn", Moderna Museet, Stockholm
1996: "Cyprus Avenue in Amsterdam in Glasgow", Galleri Charlotte
Lund, Stockholm.
1998: "A View called Voice", Gallerie Bismarck, Bremen
1999: "Återkomster (den tredje och fjärde dagen), Galleri Charlotte
Lund, Stockholm

Samlingsutställningar:
Samlingsutställningar runt om i Europa, Kanada och Japan

 


 
 

Ansvarig för informationen: Lars Lundqvist, Litografiska Akademin.
Besöksadress: Konstlitografiska verkstaden, Vulcanön, 522 34 TIDAHOLM
Tele: 0502 - 143 34/126 06. Fax: 0502 - 124 85. E-post: lito@helliden.fhsk.se

Denna webplats bör ses i upplösning 800 x 600. 
Webdesign: Tom Johansson, Tidaholm